КВАРТАЛНО ИЗДАЊЕ ЧАСОПИСА 

Црвеног крста Деспотовац за активности везане за ОКТОБАР – НОВЕМБАР – ДЕЦЕМБАР