5.децембар Међународни дан волонтера

Волонтирање је универзално, јавља се у свим културама и земљама и не зависи од економског статуса. Волонтеризам и волонтерски рад представљају један од најефикаснијих облика учествовања грађана у процесима развоја заједнице, афирмишући оно најплеменитије у људима – слободу, једнаке могућности, безбедност и правду за све људе. Волонтирање у пракси развија међусобну солидарност и толеранцију, мења свест и ставове грађана и доприноси побољшавању квалитета живота у заједници.
Данас у свету у организацијама Црвеног крста волонтира 17 милиона људи, од тога је 53% жена, а млади чине 50% од укупног броја волонтера. За почетак волонтирања неопходна је пре свега добра воља, она је снага која покреће искуство као и жеља да се на добро усмерен и ефикасан начин пружи различита врста подршке и помоћи која ће дати најбоље ефекте за корисника.

Црвени крст ,као највећа данас најстарија волонтерска организација у земљи, обележава сваке године Међународни дан волонтера. Волонтери су незаменљив ресурс сваког друштва које тежи развоју. Волонтирање, осим што решава проблеме, такође и изграђује личност оних који волонтирају, подстиче оне са маргине једнако као и оне који раде и остварују профит, помаже друштву да се упути у хуманијем смеру развоја и солидарности.

Црвени крст Србије укључује у свој рад 60.000 волонтера. Од тог броја 60 % чине млађи до 30 годиина, 20% су старији волонтери, а 20% волонтера је средњих година.Волонтери Црвеног крста поклањају време, вештине, знања и енергију за добробит других људи и заједницеВолонтер може без ограничења да буде свако.
Црвени крст Србије својим програмина мотивише младе да уче о хуманих вредностима, да развијају самопоуздања и солидарност.Укључивање старијих волонтера доприноси промени слике о старењу и старије особе приказује као активне чланове друштва.

У ванредним ситуацијама Црвени крст Србије мобилише јавност и своје волонтере и тиме развија сигурност и поверење у заједници. Добровољним давалаштвом крви и првом помоћи развија се свест о потреби спашавања живота. Волонтери Црвеног крста Србије посебно су усмерени на помоћ најугроженијем становништву са циљем да се овој категорији помогне, врати и одржи достојанство.