Хуманост Милојице Мира – 106 пута даровао крв

Милојица Миро из Војника– своју крв даровао 106-ти