Једнодневни семинар за волонтере о ДИФУЗИЈИ Црвеног крста -16.08.2022.

Дифузија је традиционална активност Црвеног крста и статутарна