Најзначајнија права детета:

  • Дете има право да зна ко су му родитељи,
  • Дете има право да живи са родитељима и да се родитељи старају о њему,
  • Дете има право да одржава личне односе са родитељем са којим не живи,
  • Дете има право на образовање у складу са својим способностима и жељама,
  • Дете има право на заштиту од насиља у породици,
  • Дете има право на обезбеђивање најбољих животних и здравствених услова за правилан развој.

У ОШ ,,Деспот Стефан Високи,, у Деспотовцу, 19. априла 2024. године, одржана је радионица на тему ,,Дечја права,, у оквиру програма Промоција хуманих вредности.

Радионице су реализовале Невана Радисављевић, Теодора Милојевић, Лена Обрадовић, волонтери Црвеног крста Деспотовац.

Закон у Србији јасно поставља права детета као једно од најважнијих циљева развоја друштва, те се тако Породичним законом као једно од главних начела поставља промовисање посебних права детета. Држава има обавезу да поштује, штити и унапређује права детета. Закон такође изједначава децу која су рођена у браку и ван њега у свим правима.