Превенција трговине људима-мисија модерног човечанства

Европска Комисија је 2007. године прогласила 18. Октобар за Дан борбе против трговине људима. Од тада се у свим земљама чланицама ЕУ организују активности на националном нивоу којим се жели скренути пажња јавности на опасности и последице трговине људима.

Догађаји који се организују тим поводом имају велики превентивни значај, јер информишу јавност о овом феномену, који представља један од најтежих облика кршења људских права.

Црвени крст Србије своју улогу у борби против трговине људима заснива на мисији Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца, која одређује мандат националног друштва-да олакшава патњу људи ма где се она појавила. Несумњиво је да људи које су жртве трговине људима пате и да им је помоћ неопходна.

Основни и најважнији начин деловања Црвеног крста Деспотовац је превенција, у настојању да се спречи увлачење људи у ланац трговине људима. То подразумева едукацију појединаца и група да препознају проблем, његове појавне облике разнолике начине за увлачење људи у ланац трговине људима.

Црвени крст Деспотовац је поменути дан обележио едукативним предавањем за ученике Средње техничке школе у Деспотовцу тачније будуће  волонтере где смо их уједно упознали са  програмом Трговине људима. Према дневнику Црвеног крста Деспотовац предавању су присустволи 11 ученика.  Предавање је реализовано у складу и поштовање свих епидемиолошких мера. 

Начини деловања Црвеног крста:

Превенција путем едукације потенцијалних жртава особа које могу доћи у контакт са жртвама.

Директна помоћ жртвама путем фонда за хитне случајеве

Залагање за спречавање трговине људима и ублажавање патње жртава – као члан Републичког тима

Циљне групе са којима радимо су:

Деца (у школама, без родитељског старања, са лаком интелектуалном ометеношћу, корисници народних кухиња, жртве насиља у породици)
Млади (тинејџери и студенти )
Одрасли (незапослени, родитељи, лекари и медицинско особље, радници социјалне службе, учитељи, професори – могући контакт са потенцијалним жртвама)
Маргинализоване групе (Роми, избеглице и интерно расељена лица )

Трговина људима, као облик модерног ропства је злоупотреба људских бића и повреда њихових основних људских права, ради стицања материјалне користи.

Трговина људима је озбиљан друштвени проблем, злочин против човечности и тешка повреда људских права. Реч је о глобалном феномену који, на различите начине, погађа цео свет.

На који начин се можете заштитити?

Уколико тражите посао, молимо вас да обратите пажњу на следеће мере опреза:

Не прихватајте усмени уговор за посао. Елиминишите све што није појашњено и прецизно дефинисано као услов за посао. Иако можда делују добронамерно, немојте превише веровати људима који се нуде да организују посао или превише добар договор. Ако понуда звучи превише добро да би била истинита, можда и јесте замка.

Пре него што прихватите посао, поставите питања, покушајте да сазнате нешто о плати, радним и условима за живот.

Иако су огласи за посао углавном контролисани од стране релевантних власти, будите пажљиви ако оглас нуди посао на другом месту од оног где живите и ако звучи превише добро и нереално, обично само са бројем телефона и надимком потенцијалног послодавца. Такви огласи могу бити на неконвенционалним местима као што су уличне светиљке, жуте стране, сандучићи за пошту…

Ако је тражење посла поверено агенцији, проверите добро легитимитет и кредибилитет те агенције.

Када користите друштвене мреже имајте на уму да:

Код дописивања треба имати на уму да особа са друге стране није увек она за коју се представља. Треба игнорисати особе које одмах питају за личне информације, стање у породици или нуде посао.Пријавити родитељима/старатељима сваки нежељени садржај или комуникацију без осећаја кривице или стида.

Треба избегавати састанке са непознатим лицима, посебно оне заказане путем чета.
Не треба слати своје слике или давати информације које се тичу личне или безбедности околине. Водити рачуна о томе које информације пласирамо на друштвене мреже (адресу, бројеве телефона, статусе попут „код куће сам“ и сл.), као и о томе коме дозвољавамо приступ нашим подацима.

Ако не поседујемо довољно техничко знање, треба да се обратимо за помоћ особама које су упућеније. Избегавати коришћење сумњивих сајтова који служе за стицање познанстава. Проверити да ли сајт компаније у којој тражимо посао постоји и чиме се та компанија бави.

Уколико сте одлучили да путујете:

У току путовања, увек будите са особом са којом сте кренули.
Обезбедите детаљне информације о документима који су потребни.
Информишите ближње о плану путовања и о контактима који су на располагању.
Уколико је путовање организовано од стране агенције, постарајте се да проверите легитимитет и кредибилитет агенције.

Носите пасош и лична документа са собом.

Направите копије докумената и ставите их на различита места. У случају проблема, ово омогућује релевантним властима или конзулату да прођу кроз идентификациони процес.
Распитајте се пре путовања о бројевима телефона и адреси амбасаде наше земље или конзулата.