Црвени крст Деспотовац покреће реализацију пројекта „Борбе против трговине људима“, на територији општине Деспотовац.

ПРЕДАВАЧИ НА ДАНАШЊЕМ ПРЕДАВАЊУ:
Љубисављевић Виолета,
Милановић Дијана,
Мишковић Стеван.

Европска комисија 2007. године прогласила је 18. октобар за Европски дан борбе против трговине људима.

Од тада се широм Европе организују активности које имају за циљ подизање свести јавности о проблему и последицама трговине људима. Активности које Црвени крст Србије спроводи имају велики превентивни значај јер су усмерене на децу и младе, као посебно угрожене циљне групе, али и на професионалце који, у свом раду, могу доћи у контакт са жртвама трговине људима.

Трговина људима као облик модерног ропства је злоупотреба људских бића и повреда њихових основних људских права, ради стицања материјалне користи.

 

Данас постоје бројни облици трговине људима, а стално се изналазе новии све нехуманији, бруталнији и свирепији, и са још тежим последицама по жртве и заједницу.

 

 

Најчешћи облици су:
• сексуално искоришћавање
• радна експлоатација
• принудно просјачење
• принуда на вршење кривичних дела
• трговина органима

Све досадашње акције Црвеног крста у Србији поводом обележавања Европског дана бробе против трговине људима оцењене су као веома успешне и запажене су од стране многих релевантних партнера широм земље и региона.