Међународни дан борбе против сиромаштва и скрећемо пажњу јавности на питања социјалне искључености великог броја наших суграђана који живе испод прага сиромаштва, као на и мере које могу допринети унапређењу животног стандарда.

Ове године МОТО обележавања 17. октобра Светског дана борбе против сиромаштва јесте

„ОД ПОНИЖЕЊА ДО УКЉУЧИВАЊА – ЗАУСТАВИМО СИРОМАШТВО У СВИМ ЊЕГОВИМ ОБЛИЦИМА“

Уједињене нације прогласиле су 17. октобар за Међународни дан борбе против сиромаштва још 1987. године, а овај датум сваке године представља прилику да се кроз бројне иницијативе земље симболично позову да уложе напоре за унапређивање положаја и стандарда живота становништва.

Црвени крст Деспотовац је поменути датум обележио дистрибуцијом пакета најугроженијим грађанима са територије општине Деспотовац који су обезбеђени од донатора и локалних извора финансирања.

Акција је обухватила:
23 породице укупно 50 чланова домаћинства, а пакет је садржао месечне потребе једног просечног домаћинства од 10 артикла.

 

Светски дан борбе против сиромаштва Република Србија обележава са скоро 9% популације са потрошњом испод неопходне за задовољавање минималних животних потреба, четвртином становништва под ризиком сиромаштва и скоро две трећине становника који су према субјективној оцени сиромашни.