„Толеранција представља прихватање различитости у најширем смислу и свест да свако људско биће заслужује поштовање. То није израз слабости, попустљивости нити је негативна особина. Толерантна особа је она која се држи својих уверења, али и прихвата чињеницу да и други имају право на своје мишљење као и право да буде оно што јесте.
 
Црвени крст Деспотовац је поменути дан обележио у сали Средње Техничке школе трибином где смо ученике првог године средње школе упознали са програмом хуманих вредности. Поред трибине Црвени крст Деспотовац је за сајт, друштвене мреже и промоцију поменутог дана направио постер и преко својих вибер група својим волонтерима (Омладини и Подмлатку) проследио филм „Не газите туђе снове.“ и  постер.
 
 
Толеранција се мора учити, као што морамо научити и како да сукобе мирно решавамо јер су они саставни део живота свакога од нас. Сви заједно треба да градимо културу мира, толеранције и разумевања, и да радимо на стварању отвореног и толерантног друштва које уважава различитост и свима пружа једнаке шансе и могућности“