Дан борбе против насиља над старијима први пут је у свету обележен 15. јуна 2006. године, а иницијатор његовог обележавања била је Међународна мрежа за превенцију насиља над старијима (ИНПЕА). У Србији је први пут овај датум обележен 15. јуна 2007. године на иницијативу Црвеног крста Србије и мреже ХуманаС. Од тада се сваке године овај датум обележава уз уску сарадњу јавног и цивилног сектора.

“Злостављање старијих – шта даље, како спречити?”

Злостављање старијих је често скривено, потцењено и игнорисано и дуго се сматрало да је оно приватна ствар. Није изненађење да се оно углавном пријавлљује много мање него што се дешава.

психолошко – увреде, оптужбе, принуде, игнорисање, посматрање с висине; физичко – ударање, штипање, батине, претње насиљем и смрћу; сексуално – силовање, силовање у покушају, непримерено додиривање и неадекватан ласциван речник;

финансијско – искоришћавање зарад остварења фиансијског добитка, на пример узимање штедње без дозволе или онемогућавање приступа приходу или имовини;

занемаривање – ускраћивање намирница или давање неадекватне хране, напуштање, ускраћивање хигијенских радњи или чисте одеће, излагање социјалној изолацији;

структурно – системско злостављање у коме друштво одриче вредност старијим мушкарцима и женама.