• – здрава храна,
  • правилан начин живота младих,
  • – гојазност код младих.

Уједно смо промовисали значај Црвеног крста (дифузија) и промовисали недељу Црвеног крста.

Општи циљ здравствено превентивних активности Црвеног крста је подизање свести грађана о важности упражњавања здравих стилова живота и важности превенције болести са посебним акцентом на младе.

Превенција болести зависности кроз подизање свести грађана о штетности злоупотребе психоактивних супстанци код младих.

Уравнотежена и разноврсна исхрана је веома значајна у очувању и унапређењу здравља младих.

ХВАЛА ДЕЦИ И УЧИТЕЉИЦАМА НА САРАДЊИ.