На основу члана 49. Статута Црвеног крста Деспотовац и члана 5. Пословника о раду Скупштине Црвеног крста Деспотовац. 

У уторак 14. маја 2019 године у сали Центра за социјални рад Деспотовац, са почетком у 13. часова одржана је редовна Скупштина Црвеног крста Деспотовац где су усвојени:

1.Извештај о раду Црвеног крста Деспотовац за 2018. годину,

2. Извештај о финансијском – материјалном пословању Црвеног крста Деспотовац за 2018. годину,

3. Закључак Надзорног одбора о извршеној контроли финансијског пословања за 2018. годину,

4. План рада са календаром активности Црвеног крста Деспотовац за 2019. годину,

5. Финансијски план за 2019. годину.