Посебно квиз такмичење „Дифузија Црвеног крста“ 

Такмичарске дисциплине 

питања и одговори

брзи прсти

слагалица

меморија

пантомима

Активности у оквиру програма дифузије се спроводе за различите циљне групе: припаднике Црвеног крста, младе, здравствено особље, просветне раднике, медије, општу јавност, војску, полицију итд. Активности дифузије су врло разнолике и обухватају семинаре, радионице, предавања, округле столове, дискусије, иступања у медијима, разговоре са појединим циљним групама итд.