У Закону о Црвеном крсту Србије, Националном друштву је, у складу са циљевима Међународног покрета отворена могућност да у сарадњи са социјалним и здравственим установама и организацијама цивилног друштва, учествује у:

* Побољшању квалитета живота и заштити старијих особа,
* Ублажавању сиромаштва најугроженијих старијих особа,
* Сензибилизацији јавности и самих старијих за проблем дискриминације, занемаривања и злостављања старијих особа,
* Промоцији активног старења и мотивисању старијих за учествовање у јавном животу.

Циљ Програма бриге о старијима Црвеног крста Србије је да помогне старијим особама да остану што дуже у свом окружењу, смањујући потребу за разним видовима институционалне помоћи, као и да се мотивишу на коришћење својих физичких и менталних потенцијала.

12. марта 2024. године Црвени крст Деспотовац је у сарадњи са Домом здравља, организовао здравствено – превентивни преглед са старе у Месној заједници ВОЈНИК.

Мерење крвног притиска, нивоа гликемије у крви и разговор о евентуално другим здравственим проблемима.

Овим активностима усмереним на село покушавамо да подигнемо квалитет живота старијих на селу и да приближимо услуге социјалне и здравствене заштите овом делу становништва.

Важна компонента овог пројекта је учешће локалне заједнице и развијање солидарности, што доводи до јачања кохезије друштва.

1.-60мушки0
женски0
2.60-74мушки1
женски6
3.75-84мушки1
женски2
4.85+мушки0
женски0
5.УКУПНО10