Основно људско право је прво на здравље. У том слислу, потребно је да становништво у сваком тренутку има довољно информација о здрављу и доступним услугама из ове области како би се водила адекватна брига о сопственом здрављу и здрављу свих чланова породице.

Тема овогодишњег Светског дана здравља гласи: „МОЈЕ ЗДРАВЉЕ, МОЈЕ ПРАВО“.

Овогодишња тема шаље поруку друштвеној заједници о поштовању права на здравље сваког појединца.

Активности које је Црвени крст Деспотовац обухватио у обележавању Светског дана здравља базирао се на децу школског узраста са слоганом: „СВАКО ДЕТЕ ИМА ПРАВО ДА ОДРАСТА ЗДРАВО“, где су обухваћене следеће активности:

* Историјат и деловање Црвеног крста,
* Основни знак Црвеног крста
* Принципи Црвеног крста
* Здрава храна,
* Правилан начин живота,
* Радионица (Хитне службе – Лавиринт)
* Основни појмови прве помоћи
* Радионица (дрво задовољства)

Хвала матичној школи, директору, учитељицама и васпитачици на изузетној сарадњи и костопримству.

Дивно и корисно дружењ
Дивне фотографије
Дивна деца
Пуно знања
Пуно осмеха