Општи циљ наведеног Програма Црвеног крста Србије је смањење насиља међу младима у Србији, унапређењем вештина комуницирања и решавања сукоба мирним путем, код деце узраста од 8 до 14 година.

Програм развија самопоуздање и кооперативност код деце, и охрабрује их да изнесу своје мишљење и испоље своја знања, таленте и способности. Методологија рада са ученицима заснива се на принципима вршњачке едукације, која се изводи интерактивно у мањим групама. 

У ОШ ,,Деспот Стефан Високи,, у Деспотовцу дана 01. априла 2024. године, одржана је радионица на тему ,,Дискриминација и стигматизација,, у оквиру програма Промоција хуманих вредности.

Радионице су реализовали: Урош Башановић, Олга Милановић, Марта Милошевић