Европска Комисија 2007. године прогласила је 18. октобар за Европски дан борбе против трговине људима. Од тада се широм Европе организују активности које имају за циљ подизање свести јавности о проблему и последицама трговине људима.  Размере проблема трговине људима  и његов утицај на живот и здравље људи довеле  су до активног укључивања Црвеног крста Србије  у настојање да се спречи и олакша људска патња а само заједничком и свеобухватном, континуинираном активношћу свих институција и друштвено одговорних организација може  се стати на пут овом озбиљном проблему.

Трговина људима је озбиљан друштвени проблем, јер најдрастичније угрожава основна људска права као што су: право на живот, на слободу избора, на слободу кретања. Са овим обликом криминала суочени су људи широм света .

У покушају да смањи или елиминише овај проблем укључио се и Црвени крст Србије. Црвени крст Деспотовац активно је укључен у реализацију програма борба против трговине људима.

Циљ овог програма је да се утиче на свест грађана, а нарочито деце и омладине о проблему који се дешава свуда око нас.

Црвени крст Деспотовац је 18. октобар – Европски дан борбе против трговине људима обележио у сарадњи са Средњом Техничком школом где смо у сали школе организовали предавање за ученике који су изразили жељу и интересовање за програм борбе против трговина људима. Предавање су спровели и организовали три едукатора на програму: Анастасија Милошевић, Николина Стојановић, Катарина Николић.

Предавање је протекло са пуно питања и одговора. Феномен ропства у 21. веку није искорењен и милиони жена, деце и мушкараца, свакодневно су експлоатисани. Милиони људи у свету тренутно су жртве модерног ропства – сексуалне експлоатације, принудног рада и најгорих облика дечјег рада. Како би се скренула пажња на овај горући проблем, данас је Црвени крст Деспотовац обележио Европски дан борбе против трговине људима.

Сумњиви огласи за посао, проституција, друштвене мреже – само су неки од честих случајева који су предуслов за трговину људима.

ИНФОРМИШИ И СЕБЕ И ДРУГЕ

ТРГОВАЦ МОЖЕ БИТИ СВАКО

Основни и најважнији начин деловања Црвеног крста је превенција, у настојању да се спречи увлачење људи у ланац трговине људима. То подразумева едукацију појединаца и група да препознају проблем, његове појавне облике и разнолике начине за увлачење људи у ланац трговине људима.

Начини деловања Црвеног крста:

Превенција путем едукације потенцијалних жртава особа
које могу доћи у контакт са жртвама

Директна помоћ жртвама путем фонда за хитне случајеве
Залагање за спречавање трговине људима и ублажавање патње жртава – као члан Републичког тима.


Циљне групе са којима радимо су:

Деца (у школама, без родитељског старања, са лаком интелектуалном ометеношћу, корисници народних кухиња, жртве насиља у породици)
Млади (тинејџери и студенти )
Одрасли (незапослени, родитељи, лекари и медицинско особље, радници социјалне службе, учитељи, професори – могући контакт са потенцијалним жртвама)
Маргинализоване групе (Роми, избеглице и интерно расељена лица )

Трговина људима, као облик модерног ропства је злоупотреба људских бића и повреда њихових основних људских права, ради стицања материјалне користи.

Трговина људима је озбиљан друштвени проблем, злочин против човечности и тешка повреда људских права. Реч је о глобалном феномену који, на различите начине, погађа цео свет.