Дифузија је традиционална активност Црвеног крста и статутарна обавеза сваког Националног друштва, утврђена Статутом Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца, као и Статутом националног друштва. Дифузија је активност ширења знања о међународном хуманитарном праву, oсновним принципима Међународног покрета и другим хуманитарним вредностима које заступа Међународни покрет Црвеног крста.

19. март 2023.
ЦРВЕНИ КРСТ ДЕСПОТОВАЦ 
СЕМИНАР – Дифузија Црвеног крста

Црвени крст Деспотовац организовао је семинар за волонтере о Дифузији Црвеног крста и такмичење својих волонтера у знању о Дифузији Црвеног крста

Црвеном крсту Србије, који је у помоћној улози надлежним властима у хуманитарној области, поверена је обавеза и овлашћење да шири знање о међународном хуманитарном праву (Дифузија) имајући у виду да оно представља обавезу државе преузету ратификацијом Женевских конвенција из 1949. године, Допунских протокола из 1977. године и других међународних уговора.

Глобалну стратегију Националног друштва у овој области, у континуитету спроводи активности које теже ка општем циљу ширења знања о Међународном хуманитарном праву и Основним принципима  Црвеног крста и Црвеног полумесеца, ради подизања свести јавности о активностима Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца и промовисања његовог независног хуманитарног имиџа, како би у случају потребе лако могао да стигне до жртава несреће које може да изазове људски фактор или природне непогоде и укаже им помоћ

Посебан циљ је јачање капацитета организација Црвеног крста Србије како би се обезбедила исправна перцепција  и позиционирање Организација и њихово несметано функционисање у остваривању безбеднијег приступа корисницима којима је помоћ Црвеног крста потребна, као и партнерима и сарадницима.

Посебно Квиз такмичење у електронској форми које је организација Црвеног крста Деспотовац у својој режији израдила садржао је игре и то:

  1. питања и одговори
  2. брзи прсти
  3. слагалица
  4. меморија
  5. пантомима

Активности у оквиру програма дифузије се спроводе за различите циљне групе: припаднике Црвеног крста, младе, здравствено особље, просветне раднике, медије, општу јавност, војску, полицију итд.

Активности дифузије су врло разнолике и обухватају семинаре, радионице, предавања, округле столове, дискусије, иступања у медијима, разговоре са појединим циљним групама итд.

Семинару су присуствовали према дневнику Црвеног крста Деспотовац, 15 волонтера