Светски дан контрацепције се обележава сваке године 26. септембра.

Планирање породице омогућава појединцима и паровима да планирају и остваре жељени број деце и да планирају време њиховог рађања. Право на сексуално и репродуктивно здравље представља једно од основних људских права.

Становништво у Републици Србији претежно примењује традиционалне методе контрацепције, а због њихове недовољне ефикасности често се суочава са нежељеном трудноћом и прибегава абортусу.

Међу традиционалним методима доминира метод прекинутог сношаја (35,0%), док је метод избегавања односа у „плодним данима” и остале „природне методе” користило 5,0% испитаница. Ниједан метод контрацепције никада није користило 24,2%.

Приступ ефикасној контрацепцији током пандемије #COVID19 једна је од најисплативијих интервенција са циљем смањења смртности трудница, пре свега спречавањем настанка нежељене трудноће. Веома је битно да се осигура несметан приступ информацијама и услугама везаним за контрацепцију током пандемије, како би се смањио притисак на преоптерећен здравствени систем.