РЕСАВА КАМП  1

Камп омладине Црвеног крста Деспотовац и Црвеног крста Свилајнац РЕСАВА КАМП 1

КАМП ЈЕ ОБУХВАТИО:

ДИФУЗИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА

– Историјат Црвеног крста

– Међународни покрет Црвеног крста

– Основни принципи ЦК

– Знак Црвеног крста ДРР

– програм деловања у несрећама за смањење ризика од елементарних непогода у локалној заједници, предавање, показна вежба по јединственом програму ЦК Србије

ПРОМОЦИЈА ХУМАНИХ ВРЕДНОСТИ

БОРБА ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

ПРУЖАЊЕ ПРВЕ ПОМОЋИ, Практична вежба

ДОБРОВОЉНО ДАВАЛАШТВО КРВИ, припрема и реализација акције добровољног давања крви

ФАНТАСТИЧНО ДРУЖЕЊЕ И РАЗМЕНА ИСКУСТВА.