Црвени крст Деспотовац је 10. и 11. марта 2020. године са свим школама на територији општине Деспотовац потписао Споразум о сарадњи на новом програму који ће спроводити Црвени крст Деспотовац, Промоција хуманих вредности.

Програм обухвата седам тематских области:
(1) толеранција,
(2) ненасилна комуникација и решавање сукоба мирним путем,
(3) лични и културални идентитет и поштовање различитости,
(4) превазилажење дискриминације и стигматизације,
(5) родна равноправност,
(6) дечја права, и
(7) превенција насиља путем електронских медија.

Програм развија самопоуздање и кооперативност код деце, и охрабрује их да изнесу своје мишљење и испоље своја знања, таленте и способности.

Реализују га млади волонтери Црвеног крста у сарадњи са просветним радницима.

Методологија рада са ученицима заснива се на принципима вршњачке едукације, која се изводи интерактивно у мањим групама.