ПРОГРАМ ПОМОЋИ

Влада Србије је на иницијативу Црвеног крста Србије, а посредством Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и у 2021. години обезбедила финансијска средства за набавку артикала хране, хигијене и брашна за програм помоћи најугроженијим породицама.

општина Деспотовац – Црвени крст Деспотовац је добио: 

13. август  2021. 300 пакета хране – 300 пакета хигијене.

16. август 2021.  300 џака тежине по 10кг

Програмом помоћи у виду породичних пакета хране и хигијене обухваћене су социјално најугроженијe породицe из средина односно градова и општина II, III и IV групе развијености у Србији. До ове године број средина у овим групама био је 105, али обзиром да је број средина у наведеним категоријама измењен, очекује се да наредне године овим Програмом буду обухваћене најугроженије породице из 125 средина.

Овим програмом се у једном циклусу реализације обухвати у просеку око 110.000 појединаца. Поред предложених критеријума за остваривање права на помоћ које је утврдила Комисије за социјалну и хуманитарну делатност Црвеног крста Србије, локалне организације Црвеног крста заједно са чиниоцима локалне заједнице (центри за социјални рад, представници локалних самоуправа, удружења грађана и друго) дефинишу додатне критерију у складу са локалним потребама и специфичностима. 

Пакети се пакују на бази потреба 4 члана породице, те се сугерише локалним организацијама Црвеног крста да самохрана старачка домаћинства добијају по један пакет хране и хигијене, без обзира на број чланова, а да се породицама са више од 6 чланова дели по 2 пакета, а породицама са 10 и више чланова по три пакета хране и хигијене, а садржај једног комплета породичног пакета је следећи:

Пакет хране:

Брашно

10 кг

Месне конзерве

5 ком

Уље

2 лит

Рибље конзерве

5 ком

Пиринач

1 кг

Паштета у конзерви

5 ком

Пасуљ

2 кг

Шећер

2 кг

Тестенина

1 кг

Со

1 кг

Пакет хигијене:

Детерџент за веш 3 кг Толает папир, 4 ролне 1пак

Детерџенза судове

1 лит

Рибље конзерве

5 ком

Сапун 150 гр 2 ком Једнократни бријачи 6 ком

Шампон

1лит

Пена за бријање

1 ком

Паста за зубе 2 ком  

КРИТЕРИЈУМИ за одабир угрожених породица су:

1. Самохрана старачка домаћинства,

2. Породице на граници остварења права из социјалне заштите,

3. Угрожене породице без сталних прихода, корисници новчане социјалне помоћи,

4. Угрожене породице са више деце/ вишечлане породице,

5. Угрожене породице које имају инвалидно лице,

6. Угрожене породице са самохраним родитељима,

7. Угрожене породице из удаљених сеоских средина.

ХВАЛА СВИМ ВОЛОНТЕРИМА ЦРВЕНОГ КРСТА ДЕСПОТОВАЦ.