Кроз активности у социјалној делатности Црвени крст Деспотовац има за циљ да олакша људску патњу пружањем неопходне помоћи лицима у стању социјалне потребе и у случајевима свих ванредних ситуација.

Развијањем солидарности међу људима и организовањем различитих облика помоћи кроз програме, пројекте и акције, као и превентивним деловањем у области социјалне заштите Црвени крст Деспотовац настоји да побољша услове живота најугроженијим категоријама становништва на територији општине Деспотовац.

На основу процене локалне угрожености у сарадњи са другим институцијама које се баве социјалном заштитом, све активности из ове области усмерене су на организовање акција ради обезбеђивања разних врста помоћи појединцима и породицама које се налазе у стању социјалне потребе у складу са критеријумима донатора и могућностима Црвеног крста.

У периоду од 23. до 25. маја 2022. године Црвени крст Деспотовац је дистрибуирао и обезбедио 14 пакета хране и 14 пакета хигијене породицама – деци са тешкоћама у развоју и посебним потребама на територији општине Деспотовац.

Ради се о деци са различитим и углавном комбинованим тешкоћама у развоју, инвалидитета, тешкоћама у учењу итд. која су због својих специфичних развојних потреба, као и њихове породице, суочена са бројним, специфичним изазовима у породичној, школској и социјалној средини.

На основу података добијених од Инетерресорне Комисије општине Деспотовац, најчешћи облици подршке деци са специфичним потребама, су инклузивно образовање по индивидуалним програмима образовања у предшколским и школским институцијама, школовање у специјалним образовним институцијама, лични пратилац детета и друга права везана за додатну здравствену, образовну и социјалну подршку, међу којима је материјална подршка деци и њиховим породицама кроз права из система дечије и социјалне заштите од изузетне важности, а која се индивидуално процењује за свако дете и породицу, од стране представника социјалне заштите, иначе сталног члана Интерресорне комисије општине Деспотовац.

Интерресорну Комисију Општине Деспотовац, чине представници здравственог, образовног и система социјалне заштите.

СПИСАК КОРИСНИКА И ФОТОГРАФИЈЕ СА ТЕРЕНА И ДИСТРИБУЦИЈЕ ПАКЕТА СУ ЗАДРЖАНЕ ЗА ПОТРЕБЕ АРХИВЕ

ХВАЛА СВИМ ДОНАТОРИМА НА РАЗУМЕВАЊУ И ПОДРШЦИ АКЦИЈЕ