Међународни комитет за заједничко деловање у области реанимације (International Laision Comitee on Resuscitation – ILCOR) покренуо је 2018. године прву глобалну иницијативу којом се скреће пажња на проблем наглог срчаног застоја. Од тада се сваког 16. октобра обележава Светски дан оживљавања са циљем да се подигне свест о значају едукације грађана и познавања мера за спасавање живота

Број наглих срчаних застоја у Европи, према подацима које је објавио Европски ресусцитациони савет је 700,000 на годишњем нивоу.

Чак 7 од 10 срчаних застоја догоди се у ванболничким условима, а само 20% људи се однели да пружи прву помоћ особи са наглим срчаним застојем.

Уколико се пруже мере реанимације у прва 3 минута од настанка наглог срчаног застоја уз примену аутоматског спољашњег дефибрилатора проценат преживљавања се повећа за 50%.

Обучи се и ти да би помогао другима. Позови друге да науче, како би помогли теби! Прва помоћ мора да буде доступна свима

Црвени крст Деспотовац је јавним часом обележио Светски дан оживљавања и на тај начин показао да хитне мере прве помоћи требало да познају сви, будући да у времену великих тензија и неизвесности нико није поштеђен ризика од ове животно угрожавајуће епизоде.

Све категорије друштва требало би да буду обучене и да знају како да приступе (кардиопулмоналној реанимацији).

Овогодишња порука на Светски дан оживљавања јесте да оживљавање приликом наглог срчаног застоја треба да буде доступно свима. То значи да би хитне мере прве помоћи требало да познају сви, будући да нико није поштеђен ризика од ове животно угрожавајуће епизоде.

 „ВАШЕ ДВЕ РУКЕ МОГУ ДА СПАСУ ЖИВОТ“