УПОЗОРЕЊА која стижу из Републичког центра за обавештавање Сектора за ванредне ситуације, а односе се на тренутно стање и прогнозу временских услова који могу проузроковати стетне последице (екстремни зимски услови са веома ниским температурама ваздуха и могућим стварањем високих снежних наноса).