Месец новембар је према Међународном и Националном календару Црвеног крста посвећен борби против болести зависности . То је период током којег је потребно указивати јавности на свеукупну сложеност савременог начина живота из којег се рађа и сва сложеност проблема који стварају болести зависности у здравственом, социјалном-економском као и опште друштвеном смислу, и који се преламају кроз особу – зависника, породицу, ужу али и ширу друштвену заједницу, односно саму државу. Ове болести су проблем тренутка у којем настају, али и будућности.

Као и предходних година Црвени крст Србије,на нивоу свих општинских организација Црвеног крста организује акцију „Месец борбе против болести зависности“ !

Према процени Светске здравствене организације 200 милиона људи злоупотребљава или је зависно од дроге, па према томе можемо да кажемо да употреба дроге има епидемиски карактер. Злоупотреба и кријумчарење дроге је свеприсутни проблем, како у свету тако и у нашој земљи. У Србији има око 150.000 зависника од дроге, укључујући и 24.000 хероинских зависника.

Новембар месец је месец посвећен борби против болести зависности и један од наших задатака је да активно допринесемо видљивост кампање кроз различите акције, које ћемо спровести у нашој општини Деспотовац.

НАШЕ ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ ТРЕБА ПОСЕБНО УСМЕРИТИ ПРЕМА МЛАДИМА КАО ЦИЉНОЈ ПОПУЛАЦИЈИ

 

 

 

Циљ акције је подизање свести о значењу проблема који дрога представља за друштво и покретање свих, како појединаца и породице, тако и најшире заједнице, да се укључе у превенцију злоупотребе дрога.