Пропозиције за учешће на уметничком конкурсу
„Крв живот значи“ за 2017. годину

Тема и назив конкурса
Добровољно, анонимно и ненаграђено давалаштво крви

«Крв   живот   значи»

Ко може да конкурише На конкурсу имају право учешћа само радови ученика основних и средњих школа којe су школе доставиле Црвеном крсту Деспотовац.

Време трајања конкурса
Конкурс се расписује 13. фебруара,
а затвара 13. априла 2017. године.

Врсте уметничког изражавања
1. Ликовни рад
2. Литерарни рад
3. Видео спот /филм
4. Фотографија

Видови конкурисања за ученике основних и средњих школа

Ликовни рад

Све технике ликовног изражавања су дозвољене до формата 35 x 50 цм.
Радови морају имати знак Црвеног крста.
Сви радови на полеђини морају садржати следеће податке:
a. Име и презиме аутора
b. Назив школе и разред
c. Назив града или општине
d. Име и презиме наставника/професора
e. Печат организације Црвеног крста

РАДОВИ БЕЗ ПОТПУНИХ ПОДАТАКА
НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНИ

Препорука: не користити графитне оловке, дрвене бојице и шљокице

Литерарни рад

Литерарни радови могу бити писани у прози и стиховима до дужине 2 стране А4 куцаног текста, фонт Аrial, величина слова 12, без прореда.
Радови треба да промовишу добровољно, анонимно и ненаграђено давање крви а не наменско давање крви ( за познатог примаоца).

Сви радови на полеђини морају садржати следеће податке:
a. Име и презиме аутора
b. Назив школе и разред
c. Назив града или општине
d. Име и презиме наставника/професора
e. Печат Црвеног крста

РАДОВИ БЕЗ ПОТПУНИХ ПОДАТАКА, ПИСАНИ РУКОМ, НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНИ

Мотивациони видео спот или филм за рад са младима на промоцији добровољног давалаштва крви

Видео спот или филм може трајати до 3 минута, мора носити знак Црвеног крста и имати одговарајући пратећи звук / музичку подлогу која не подлеже ауторским правима или говор.

Број видео- спотова/филмова по организацији Црвеног крста није ограничен. Остали обавезни елементи:
• сви снимци морају бити у 16:9 видео формату
• резолуција SD (720 x 576) или HD (1280 x 720) или full HD (1920 x 1080)
• кодек формат mpeg2 H264 за компресовање

Афирмативна фотографија са акције добровољног давања крви
Школе могу доставити Црвеном крсту Деспотовац за сваку узрасну категорију највише по 1 фотографију са акције добровољног давања крви

Препорука: користити фото апарат а не мобилни телефон
Остали обавезни елементи:
• фотографија мора бити у jpg формату
• најмања прихватљива резолуција full HD(1920 x 1080)

• најмање 16,7 милиона боја
• доставља се на ДВД

Категорије ученика и медијум уметничког изражавања
Све категорије ученика

a. Од 1 до 4 разреда основне школе
b. Од 5 до 8 разреда основне школе
c. Од 1 до 4 разреда средње школе

Начини селекције најбољих

• Ликовни радови
• Литерарни радови
• Видео спот/филм
• Фотографија

Све радове који одговарају критеријумима из пропозиција а које доставе школе прегледаће посебна комисија Црвеног крста Деспотовац. Након прегледања, комисија ће прогласити и наградити најбоље радове из сваке узрасне категорије за сваки вид конкурисања.
Комисија задржава право да не предложи награду уколико ниједан рад не одговара унапред постављеним критеријумима. Видео спотове/филмове и фотографије школе ће доставити на ДВД формату Црвеном крсту Деспотовац.

Видео спотове/филмове ће прегледати чланови Комисије и сходно њиховом мишљењу само најквалитетнији ће бити постављени на друштвеним мрежама и локалној ТВ.

Само филмови који се поставе на друштвеним мрежама такмичиће се за награду.
Комисија задржава право да не предложи награду уколико ниједан рад не одговара унапред постављеним критеријумима.

Критеријуми за оцењивање/

Рокови
• оригиналност идеје
• промоција лепоте живљења и поклањања
• позив на добровољно давање крви
• разумевање личног доприноса промоцији давалаштва крви
• видљив дух принципа добровољног, анонимног и ненаграђеног давања крви
• препознато место Црвеног крста у давалаштву крви
• одговарајући садржај узрасту ученика
Смернице: Радови који садрже болничку атмосферу, натура- листичке елементе (игле, шприцеве и сл.) приказују или говоре о саобраћајним несре- ћама и смрти су промашили тему: као такви, не улазе у критеријум за награђивање.

више информација o самом конкурсу
035/613-557 

despotovac@redcross.org.rs