Дифузија је традиционална активност Црвеног крста и статутарна обавеза сваког Националног друштва, утврђена Статутом Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца, као и Статутом националног друштва. 

Активности дифузије су врло разнолике и обухватају семинаре, радионице, предавања, округле столове, дискусије, иступања у медијима, разговоре са појединим циљним групама итд.

У оквиру дифузије, посебно је важно ширење знања о знацима који се користе у Међународном покрету Црвеног крста и Црвеног полумесеца – Црвеном крсту, Црвеном полумесецу и Црвеном кристалу.

Црвени крст Деспотовац годинама израђује промо материја, упитнике, квиз такмичења, е-упитнике на промоцији дифузије и значају Црвеног крста. 

Црвени крст Деспотовац у периоду од 28. маја до 5. јуна 2024. године организовао  предавања за ученике Средње Техничке школе  у Деспотовцу. Организована су 10 предавања на којима су према дневницима Црвеног крста Деспотовац присуствовали 146 ученика. 

Предавања и радионице одржао је секретар Црвеног крста Деспотовац, Мишковић Стеван. 

Посебан циљ је јачање капацитета организација Црвеног крста на територији општине Деспотовац како би се обезбедила исправна перцепција  и позиционирање Организација и њихово несметано функционисање у остваривању безбеднијег приступа корисницима којима је помоћ Црвеног крста потребна, као и партнерима и сарадницима.

Центар усмерава своје активности  према различитим циљним групама.

Теме које је кроз активности потребно обухватити могу да буду различите, али најчешће су:

  • Развој Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца, Црвеног крста Србије, историјат Црвеног крста,
  •  
  • Основи принципи Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца
  •  
  • Знак Црвеног крста и Црвеног полумесеца
  •  
  • Програми Црвеног крста Србије / Црвеног крста Деспотовац
  •  
  • Етички кодекс понашања будућих волонтера

 

Дифузија

Дифузија (енг. dissemination; франц. diffusion) значи ширење, али подразумева ширење не у материјалном смислу, него ширење идеја, културе, знања. У том смислу, програм дифузије има за циљ подизање свести јавности о активностима Међународног покрета ЦК/ЦП, основним принципима, Међународном хуманитарном праву (МХП), употреби знака Црвеног крста, као и јачање контаката са корисницима програма, партнерима и сарадницима како би се обезбедила исправна перцепција Црвеног крста Србије и његово несметано функционисање у смислу помоћне улоге надлежним властима у хуманитарној области, нарочито у ратним условима.

Захваљујемо се Средњој Техничкој школи Деспотовац на дугогодишњој сарадњи и разумевању за Црвени крст.