Почетком године општину Деспотовац је погодио неугодни талас обилних снежних падавина и ниских температура, где је општина Деспотовац одмах реаговала.

Локална управа општине Деспотовац је финансирала 40 пакета хране од 11 актикла за месечне потребе једног домаћинства.

по добијању упутства од локалне управе Црвени крст са својим волонтерима, Центар за социјални рад у року од 24 часа су припремили списак, организовали пријем робе од добављача,паковање и данас кренули са дистрибуцијом.

 

Дистрибуција је обухватила 40 породица укупно 83 лица.

Општи циљ програма је пружити адекватну помоћ угроженом становништву у санирању последица несреће – елементарне непогоде и успешно одговорити на сваку природно или људским фактором изазвану несрећу.