У четвртак, 8. децембра 2022. године у згради Универзитета (Бановини), Универзитетски трг у Нишу, са почетком у 12:00 часова одржан је годишњи састанак на тему добровољног давалаштва крви.

Договори са састанка креираће динамику и оквир рада целе наредне 2023. године, како Црвеном крсту тако и Заводу за трансфузију крви Ниш.

Осврт на добровољно давалаштво крви за период од 2018.-2022. и поглед ка 2023.

(Љубомир Миладиновић, генерални секретар Црвеног крста Србије)

(Др Зоран Станојковић, директор Завода за трансфузију крви Ниш)

Реализација плана ДДК 2022 и план за 2023. годину

(Др Ана Антић, Завод за трансфузију крви Ниш)

(Марија Чукић, стручни сарадник Црвеног крста Србије)

Презентација резултата истраживања задовољства добровољних давалаца крви

(Др Милутин Михајловић, потпредседник Црвеног крста Србије и председник комисије ДДК ЦКС)

(Марија Чукић, стручни сарадник Црвеног крста Србије)