Деловање у несрећама
„ЦРКВЕНАЦ 2019“

Традиционална показна вежба „Деловање у несрећама“, Црвеног крста Деспотовац и Црвеног крста Свилајнац.

20. септембар 2019. године
Локалитет: Месна заједница Црквенац, општина Свилајнац.

ПРОГРАМ ВЕЖБЕ:

– Процена ризика од избијања несреће и мере смањења ризика на локалном нивоу,

– Процена ризика и мере смањења ризика на локалном нивоу,

– Анализа ризика и припрема одговора на несреће,

– Прихват пострадалог становништва,

– Тријажа,

– Припрема оброка…